FONTYS MINOR DESIGN 360°

Ontwikkeling visuele identiteit voor de Minor Design360° van Fontys ACI in Tilburg.

‘De wereld om ons heen is hyper dynamisch. We zijn continue onderhevig aan snelle veranderingen. Soms zijn dat veranderingen die van levensbelang zijn zonder dat we er invloed op lijken te hebben. Andere keren zijn het allerlei ver-schillende gaps die origineel zijn ingevuld en doe je er simpelweg vluchtig je voordeel mee. In beide gevallen zijn conceptueel en designdenken, handelen en reageren hierin de kern. Een kern die tegenwoordig niet meer te ontwijken is. De minor gaat op zoek naar deze kern en gaat terug naar de essentie van het ont-werpen en de vraag hoe ideeën om te zetten in 2D of 3D beeld. Deze minor is voor iedereen die een beelddenker is, of er een wil worden.’